شخصی دوزی با گراد پرو

گفتگو با mbanews در مورد افتتاح گراد پرو ام بی ای نیوز: بسیاری از افراد معتقدند، لباسی که برای تن آدمی دوخته شود، حس دیگری دارد.

موضوعات پربحث
رضا سلامتی

دولت از صنعت پوشاک حمایت کافی نمی‌کند

گزارش روزنامه دنیای اقتصاد ندا علیزاده : صنعت پوشاک ایران با وجود پیشینه‌ای تاریخی در دو دهه گذشته با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شده است؛ این چالش‌ها به‌مرور

کشف استعدادهای برتر حوزه پوشاک آقایان

به گزارش mbanews رضا سلامتی مدیرمارکتینگ برند گراد درباره برنامه استعدادیابی گفت: بسیاری از علاقه‌مندان به حوزه مدلینگ بارها به طرق مختلف با گراد تماس گرفته

شخصی دوزی با گراد پرو

گفتگو با mbanews در مورد افتتاح گراد پرو ام بی ای نیوز: بسیاری از افراد معتقدند، لباسی که برای تن آدمی دوخته شود، حس دیگری دارد.

On Flight

Travel & Explore the world

رضا سلامتی

دولت از صنعت پوشاک حمایت کافی نمی‌کند

گزارش روزنامه دنیای اقتصاد ندا علیزاده : صنعت پوشاک ایران با وجود پیشینه‌ای تاریخی در دو دهه گذشته با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شده است؛ این چالش‌ها به‌مرور

کشف استعدادهای برتر حوزه پوشاک آقایان

به گزارش mbanews رضا سلامتی مدیرمارکتینگ برند گراد درباره برنامه استعدادیابی گفت: بسیاری از علاقه‌مندان به حوزه مدلینگ بارها به طرق مختلف با گراد تماس گرفته

شخصی دوزی با گراد پرو

گفتگو با mbanews در مورد افتتاح گراد پرو ام بی ای نیوز: بسیاری از افراد معتقدند، لباسی که برای تن آدمی دوخته شود، حس دیگری دارد.

Explore and travel the world

On Brand

Beauty Tips and Tricks

رضا سلامتی

دولت از صنعت پوشاک حمایت کافی نمی‌کند

گزارش روزنامه دنیای اقتصاد ندا علیزاده : صنعت پوشاک ایران با وجود پیشینه‌ای تاریخی در دو دهه گذشته با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شده است؛ این چالش‌ها به‌مرور

شخصی دوزی با گراد پرو

گفتگو با mbanews در مورد افتتاح گراد پرو ام بی ای نیوز: بسیاری از افراد معتقدند، لباسی که برای تن آدمی دوخته شود، حس دیگری دارد.

On Taste

Food & Drinks From Around the World

On Air

Watch Animag's Video Channel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur acing elit alora sedo eiusmod tempor incididunt ut labore magna aliq.