دولت از صنعت پوشاک حمایت کافی نمی‌کند

رضا سلامتی

گزارش روزنامه دنیای اقتصاد ندا علیزاده : صنعت پوشاک ایران با وجود پیشینه‌ای تاریخی در دو دهه گذشته با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شده است؛ این چالش‌ها به‌مرور موجب کاهش سهم این صنعت در اقتصاد ایران شده و تاب ادامه مسیر را از تولیدکنندگان پوشاک گرفته است.   با این‌حال هستند تولیدکنندگانی که نه‌تنها توانسته‌اند در شرایط کنونی  […]